Chronológia udalostí

18.11.2014 Stretnutie IT komunity v Banskej Bystrici, VUS

Cieľ: Predstaviť témy týkajúce sa IT v rámci štrukturálnych fondov (OPIS na rok 2015 a nové plánovacie obdobie 2014-2020) s orientáciou na reálne príležitostí pre VUS, ako aj ďalších účastníkov stretnutia a pozdvihnúť v tejto komunite IT - invenčnú náladu

Účastníci stretnutia:

  • Martin Štubian, APIS, spol. s r.o.
  • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
  • Milan Ištván, J. Mlynarčíková, Partnerstvá pre prosperitu, občianske združenie
  • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
  • Ján Gereg, SOFTIP, a.s.
  • J. Pavlík, V. Murín, P. Solivajs, C. Francisci, J. Tuška, I. Latiaková, Výskumný ústav spojov, n. o.

Záver:

Prediskutovať možnosti využitia prostriedkov EÚ a navrhnúť spôsoby vzájomnej spolupráce na projektoch, najmä v oblasti IKT, vrátane zapojenia regionálnych partnerov (VÚC BB, mesto BB, akademická obec).