Chronológia udalostí

Akcia: Internet of Things v Bratislave, 12.5.2016

Doporučenie členom:

Toto je rozbiehajuca sa perspektíva v súvislosti s aktivitami na Jednotný digitálny trh. Treba sa zučastňovať, čerpať inšpirácie a popri svojich core produktoch uchopiť príležitosti, najmä také, čo vedia zasiahnúť väčší trh ako je SR.

Viac informácií TU

Stretnutie zástupcov agentúry SARIO s predstaviteľmi IKT BB, 2.2.2016

Prezentácia aktivít IKT BB agentúre SARIO:

Viac informácií TU

Otvorenie Festivalu svetla 11.12.15 o 16:00

Ďakujeme našim členom za sponzorskú podporu Festivalu svetla v Banskej Bystrici

Pozvánka TU

23.4.2015 Stretnutie vo VUS

Účastníci stretnutia:

 • Martina Matejková, APIS, spol. s r.o.
 • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
 • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
 • Jozef Pavlík, Denisa Lopatková, Výskumný ústav spojov, n. o.

Prerokované body:

 • Registrácia IKT BB združenia
 • Zabezpečiť stretnutia so školami v BB: SPŠ J. Murgaša, SOU spojov, ZUŠ, UMB rektor, UMB katedra informatiky, Akadémia umení, ...
 • Registrácia domén iktbb.sk a iktbb.eu

23.4.2015 Stretnutie vo VUS

Účastníci stretnutia:

 • Martina Matejková, APIS, spol. s r.o.
 • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
 • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
 • Jozef Pavlík, Denisa Lopatková, Výskumný ústav spojov, n. o.

Prerokované body:

 • Registrácia IKT BB združenia
 • Zabezpečiť stretnutia so školami v BB: SPŠ J. Murgaša, SOU spojov, ZUŠ, UMB rektor, UMB katedra informatiky, Akadémia umení, ...
 • Registrácia domén iktbb.sk a iktbb.eu

5.3.2015 Stretnutie vo VUS

Príprava založenia IKT BB združenia

Účastníci stretnutia:

 • Martina Matejková, APIS, spol. s r.o.
 • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
 • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
 • Jozef Pavlík, I. Latiaková, Výskumný ústav spojov, n. o.

21.1.2015 Stretnutie vo VUS

Príprava založenia IKT BB združenia a príprava stretnutia s prímátorom Mesta Banska Bystrica

Účastníci stretnutia:

 • Martin Štubian, APIS, spol. s r.o.
 • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
 • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
 • Jozef Pavlík, I. Latiaková, Výskumný ústav spojov, n. o.

18.11.2014 Stretnutie IT komunity v Banskej Bystrici, VUS

Cieľ: Predstaviť témy týkajúce sa IT v rámci štrukturálnych fondov (OPIS na rok 2015 a nové plánovacie obdobie 2014-2020) s orientáciou na reálne príležitostí pre VUS, ako aj ďalších účastníkov stretnutia a pozdvihnúť v tejto komunite IT - invenčnú náladu

Účastníci stretnutia:

 • Martin Štubian, APIS, spol. s r.o.
 • Vladimír Demčík, Gamo a.s.
 • Milan Ištván, J. Mlynarčíková, Partnerstvá pre prosperitu, občianske združenie
 • Vladimír Benko, proIS, s.r.o.
 • Ján Gereg, SOFTIP, a.s.
 • J. Pavlík, V. Murín, P. Solivajs, C. Francisci, J. Tuška, I. Latiaková, Výskumný ústav spojov, n. o.

Záver:

Prediskutovať možnosti využitia prostriedkov EÚ a navrhnúť spôsoby vzájomnej spolupráce na projektoch, najmä v oblasti IKT, vrátane zapojenia regionálnych partnerov (VÚC BB, mesto BB, akademická obec).