Členovia IKT BB združenia

1. GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: Enable JavaScript to see email address
2. VÝSKUMNÝ ÚSTAV SPOJOV, N. O., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: Enable JavaScript to see email address
3. proIS, spol. s r.o., Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: Enable JavaScript to see email address
4. APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: Enable JavaScript to see email address