Chronológia udalostí

Akcia: Internet of Things v Bratislave, [12.5.2016]

Doporučenie členom:

Toto je rozbiehajuca sa perspektíva v súvislosti s aktivitami na Jednotný digitálny trh. Treba sa zučastňovať, čerpať inšpirácie a popri svojich core produktoch uchopiť príležitosti, najmä také, čo vedia zasiahnúť väčší trh ako je SR.

Viac informácií TU

Stretnutie zástupcov agentúry SARIO s predstaviteľmi IKT BB, 2.2.2016

Prezentácia aktivít IKT BB agentúre SARIO:

Viac informácií TU

Otvorenie Festivalu svetla 11.12.15 o 16:00

Ďakujeme našim členom za sponzorskú podporu Festivalu svetla v Banskej Bystrici

Pozvánka TU

23.4.2015 Stretnutie vo VUS

Účastníci stretnutia:

Prerokované body:

23.4.2015 Stretnutie vo VUS

Účastníci stretnutia:

Prerokované body:

5.3.2015 Stretnutie vo VUS

Príprava založenia IKT BB združenia

Účastníci stretnutia:

21.1.2015 Stretnutie vo VUS

Príprava založenia IKT BB združenia a príprava stretnutia s prímátorom Mesta Banska Bystrica

Účastníci stretnutia:

18.11.2014 Stretnutie IT komunity v Banskej Bystrici, VUS

Cieľ: Predstaviť témy týkajúce sa IT v rámci štrukturálnych fondov (OPIS na rok 2015 a nové plánovacie obdobie 2014-2020) s orientáciou na reálne príležitostí pre VUS, ako aj ďalších účastníkov stretnutia a pozdvihnúť v tejto komunite IT - invenčnú náladu

Účastníci stretnutia:

Záver:

Prediskutovať možnosti využitia prostriedkov EÚ a navrhnúť spôsoby vzájomnej spolupráce na projektoch, najmä v oblasti IKT, vrátane zapojenia regionálnych partnerov (VÚC BB, mesto BB, akademická obec).